Onderwijs ondersteuning

Bij Autstekend onderwijsondersteuning geven wij kinderen en jongeren met een vorm van autisme en/of AD(H)D handvatten om het leren makkelijker te maken.
De onderwijsondersteuning is gericht om leerlingen studievaardigheden bij te brengen zoals het leren plannen, organiseren en het aanbrengen van structuur in het schoolwerk.

Deze begeleiding vindt plaats in ons pand aan de Oudegracht 159 in Alkmaar.

Wij hebben een rustige werkomgeving waar leerlingen zo min mogelijk blootgesteld worden aan prikkels.
De onderwijsondersteuning kan ingericht worden naar de behoefte van de leerling en ouders.
We brengen samen met de leerling het huiswerk in kaart en maken een planning waarbij we letten op de totale weekplanning. We houden rekening met vrije tijd en sport zodat de leerlingen precies weten wanneer ze tijd hebben om te studeren bij Autstekend of thuis.
Op deze manier proberen wij de ouders en kinderen te ontlasten en zijn de resultaten verbluffend.

We werken aan het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in de lesstof en de aanpak van bepaalde vakken. Bij Autstekend beginnen we met het doornemen van de schoolagenda en/of magister om daarna een juiste planning van de week te maken in Plandit. Daarna kan de leerling zelfstanding aan de slag in onze rustige studieruimte. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door begeleiders met onderwijservaring en pedagogische achtergrond. Voor de start van de begeleiding plannen wij een intakegesprek om de juiste begeleiding aan te kunnen bieden. Verder zorgen wij voor regelmatig contact met school en ouders. 

We helpen ook kinderen die nog op de basisschool zitten en naar het voorgezet onderwijs gaan. Deze kinderen begeleiden we richting de nieuwe school. Wat kunnen ze daar allemaal verwachten. Deze stap is voor kinderen met een vorm van autisme en/of AD(H)D een reuze sprong. Alles wat vertrouwd is moeten ze achterlaten en het nieuwe is beangstigd. Wij gaan met de kinderen naar scholen en praten samen met de ouders over het te volgen traject. 

Onderwijsondersteuning bieden wij aan in de vorm van Zorg in natura. De begeleiding kan ook bekostigd worden vanuit het PGB.

Aanmelden

Sylvia de Vries "Voor Bram (12 jaar) is plannen en organiseren van schoolwerk niet vanzelfsprekend. Sinds Bram naar de middelbare school gaat en HAVO TTO (tweetalig onderwijs) volgt gaat hij twee middagen in de week naar Autstekend. Daar leert hij zijn huiswerk op de juiste manier te plannen. De professionele begeleiding van Autstekend zorgt ervoor dat wij als ouders ontlast worden en dat komt de rust in huis ten goede. Daarnaast krijgt Bram ook bijles voor de vakken die hem wat minder makkelijk afgaan. Het contact met school en ouders geeft een ontspannen en prettig gevoel.Autstekend is voor ons de uitkomst!  "

Sylvia - moeder van Bram

Word donateur.

Samen naar de toekomst.

Vakantie sluiting Onderwijsondersteuning.Vakantie sluiting Onderwijsondersteuning.

05-07-2016 - Nu het einde van het schooljaar weer dichterbij komt is het tijd om terug te kijken op een roerig maar succesvol jaar. De meeste leerlingen zijn over naar het volgende jaar of geslaagd. Slechts voor enkele leerlingen is het jaar minder geslaagd verlopen. Zij zullen een niveau lager gaan volgen, of een nieuwe school gaan starten. Wij wensen deze leerlingen veel succes bij de nieuwe uitdaging en zullen ons ook volgend jaar volledig inzetten om dit zo goed mogelijk te begeleiden.
Lees verder

ZELF EEN BLOGARTIKEL SCHRIJVEN?

Stuur je bericht naar rob@autstekend.nl en wellicht plaatsen we hem door!

Agenda

Facebook

Convenant Autisme